Dobývání 2013

Kalendář

/Logo G.B.B./

Historický spolek Guardia Broda Bohemicalis, z.s., dále G.B.B. používá jako své oficiální logo starý znak města z císařských privilegií doplněný o název spolku. Toto logo je používáno zejména na plakátech a propagačních materiálech G.B.B.. Dalším možným používaným znakem je pak razítko s historickým znakem ve tvaru pečeti doplněné o název spolku či razítko spolku.