Dobývání 2013

Kalendář

/Bitva u Lipan 25. 5. 2024/

 

Lipany 2024

INFORMACE PRO ÚČINKUJÍCÍ:

Prosíme účinkující, aby se každý přidržel níže uvedených výstrojních podmínek, neboť bitva má přídomek historická a tedy se historii chceme pokud možno i co nejvíce přiblížit, nekažte tedy zbytečně tuto snahu a dojem neodpovídajícím či nehistorickým vybavením a to jak na bojišti tak i v táboře.

Na letošní bitvu platí výstrojní podmínky stejné jako při posledním ročníku. Přidržte se více méně výstrojního manuálu na Zbořený Kostelec a dbejte se vyvarovat nedpovídající výzbroje a odění – zbroje. Výstrojní podmínky pro bitvu u Lipan ke stažení … (zde) .

Do bitvy u Lipan určitě nepatří  například pokročilé typy šalířů se sklopným hledím, kanelované zbroje či velké myšky. Tedy všeobecně zbroje náležející do druhé poloviny patnáctého století. Samozřejmě pak i opačně nenoste vysloveně staré typy přileb či ochranného odění spadající do jiného období. Tedy normanky, kbelcové či hrncové přilby, mandlové či velké trojúhelníkové štíty a podobně. U zbraní je to obdobné.

Též upozorňujeme na skutečnost, že ani lučištníci do bitvy u Lipan rozhodně nepatří, ale dobrých kušeníků a střelců z ručnic, píšťal či hákovnic není nikdy dost a jsou vítáni.

Dále  je si třeba uvědomit, že v bitvě u Lipan proti sobě stála dvě česká vojska, tedy žádní Kumáni, křižáci či Zikmundovi uherští bojovníci. Prosím zohledněte i toto. Pokud tedy někdo plánujete vylepšení výstroje či si nejste jist svou výstrojí a výzbrojí, vhodný směr můžete nalézt ve výstrojních podmínkách bitvy o brod.  Ještě jednou    zde

Příjezd je možný již v pátek. Nácvik na bitvu je v  sobotu v 9:30 hod, bitva v 15:00 hod. Účinkující v programu a bitvě + jejich dobově oblečený doprovod, ženy, děti,  vyfasují po nácviku stravenky + večer nějaké to pivo. Voda, palivové dřevo,  sociální zázemí WC, mytí a parkování zajištěno.

 INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

Přijděte se podívat, v sobotu 25. 5. 2024  na lipskou horu, kde se pod mohylou odehraje ukázka toho, jak mohla pravděpodobně ona bitva, která ukončila husitské války a tím vstoupila do učebnic dějepisu vypadat.

Programu začíná v 11.00 hod. otevřením historického tržiště. Během dne probíhá každou hodinu tematický doprovodný program zaměřený na vojenství doby husitské. Můžete si projít a prohlédnout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na téma vojenství první poloviny patnáctého století. Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. Tradičně se představí i dělostřelci a střelci z ručních palných a střelných zbraní (kuše, praky, fustibaly aj.) vše je opět zaměřeno na období patnáctého století v Čechách. Svými tóny oživí pláň u mohyly dobová hudba v podání pražských hudců Peregrin či výuka středověkých tanců v podání souboru Kancioneta. Dále jsou připraveny dětské dobové hry, soutěže a řemesla. Celý den pak vyvrcholí v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy, která ukončila období husitských válek.  Komentovaná bitevní ukázka bude zahájena v 15.00 hod.

Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. V neděli 30. 5. 1434 se na Lipské hoře rozkládající se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla utrakvisticko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu tedy radikálním křídlem husitského hnutí. V bitvě byla polní vojska drtivě poražena a v průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.

Obec Lipany a památník bitvy, kde se bitva odehraje, se nachází mezi Českým Brodem a Kouřimí od Prahy směrem na Kolín.

 

BITVA U LIPAN

   

Bitva začala mohutnou dělostřelbou Sirotků a Táborů                                                          K posílení morálky vojska sesedají panští rytíři s koní.

 

Zbrojný oděnec Pražanů.                                                  Lehký jízdní.                                                                                                                         Husitská žena

Vyjednávání o dohodě skončilo větou  … Tak to tedy rozhodneme pěstmi !

Po zdařilé léčce došlo k průniku do vozové hradby Táborů a Sirotků.

  Konec. Bitva u Lipan skončila drtivou porážkou vojsk radikálů a ukončila husitské války.

Luděk Marold. Panorama bitvy u Lipan 30. května 1434.

Mohyla nad bojištěm je připomínkou a památníkem bitvy z roku 1434.