Dobývání 2013

Kalendář

/Střelecký znak G.B.B./

Úvodem dovolte několik slov či vět k tématu střelecká bratrstva. Od dob vrcholného středověku se střelci z kuší a od konce patnáctého století střelci z ručnic sdružovali podobně jako řemeslníci v cechy ve střelecká bratrstva  sdružující bez rozdílu postavení a majetku, všechny dobré měšťany. Ti museli mít svou kuši a být trvale usídleni ve městě. Tito střelci pak dobách nebezpečí či války na daném místě opevnění bránili dobře mířenou střelbou na vybrané cíle své město. V dobách míru pak reprezentovali svou obec na střeleckých slavnostech ve střílení ku ptáku a jiné terče. Zde pak hrdě nastupovali pod svými střeleckými korouhvemi.

střílení ku ptáku.

Střílení ku ptáku byla okázalá slavnost trvajíci mnohdy celý týden a účastninili se ho nejen bratrstvo pořádajícího města, ale samozřejmě mnoho střelců z různých měst, kteří rádi přijali pozvání na takovéto klání slibující výtečnou zábavu slávu, ale i rozptýlení a možnost vyhrát některou z hodnotných cen či dokonce stát se ptačím králem, tedy celkovým vítězem slavností. Jelikož střelci byli na své město a střelecké bratrstvo, kterého byli členy náležitě hrdi, nosívali mnohdy na svých oděvech různé odznaky či označení prozrazující jejich příslušnost k určitému bratrstvu. Tak se krom korouhve odlišovali od střelců z jiných měst.

 

Hostina střeleckého bratrstva z roku  1533. Všichni střelci mají jednotný oděv. Ovšem za povšimnutí stojí odznak kuše jako symbol bratrstva našitý  na rukávu.

Guardia Broda Bohemicalis od roku 2009 úspěšně navázala na starou tradici našich předků a pořádá na parkánu městských hradeb  v Českém Brodě střelecké slavnosti ve střelbě historickou kuší, kterých se účastní jako v minulosti  mnoho střelců od nás tak i ze zahraničí. Guardia Broda Bohemicalis (jinak G. B. B.) má tedy své Bratrstvo střelců, které se účastní svých i jinými spolky pořádaných střeleckých slavností.  Naši střelci nastupují pod svou střeleckou korouhví, ale dosud jim chyběl právě zmiňovaný střelecký odznak, který by si mohli našít na svůj oděv.

Střelecká korouhev

Tento nedostatek je však od tohoto roku L. P. 2023 vyřešen a pro každého našeho střelce byl vytvořen znak, který si lze našít na oděv či pokrývku hlavy. Níže jak onen znak vznikal.

Původní návrh

Modrá a bílá vlna, barvy města Český Brod.

Nyní vše sešít a obšít.

Přišít znak kuše.

A nyní zbývá vyšít písmena Č. B. značící město.

Hotovo!