Dobývání 2013

Kalendář

ČESKOBRODSKÁ VZDUCHOVKA, střílené disciplíny

ČESKOBRODSKÁ VZDUCHOVKA  Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž je pořádána pravidelně každý rok vždy koncem měsíce srpna.

Střílené disciplíny:

Střelnice je rozdělena na tři palebná postavení. Střílí se z volné ruky na vzdálenost deseti metrů.

první střílená disciplína:  Střílí se vestoje  šest ran na klasický vzduchovkový terč.  ( každý střelec má možnost tří nástřelných ran)

Druhá disciplína: Střílí se pět ran vestoje na terč obsahující na své ploše pět malých kruhových terčů.

Třetí disciplína: Střelba je vedena vleže na padací  figurky, které jsou každá dle velikosti bodovány.

Finálová střelba: Střelba ku ptáku. Střílí se na vyřezanou siluetu ptáka každý střelec po třech ranách. Střelba je vedena na vzdálenost 25 metrů.  Vítězem se stává ten,  kdo umístí svou střelu do středu srdce či co nejblíže středu srdce ptáka.

Střílí se tak, že první střílí ten, který se v soutěži umístil na třetím místě a poslední střílí střelec který se umístil v základní části na prvním místě.

Každý střelec si ve shora určeném pořadí odstřílí najednou všechny tři rány.  Zásahy  jsou po odstřílení zakroužkovány a podepsány. Po té nastupuje další střelec.

 

Comments are closed.