Dobývání 2013

Kalendář

Žehnání vlajky města Český Brod

V neděli dne 24.9.2017 byla v kostele sv. Gotharda v rámci slavnostní mše, kterou sloužil pan kardinál Dominik Jaroslav Duka požehnána vlajka našeho města Český Brod. Město do stavu královských měst povýšil již roku 1437 císař Zikmund Lucemburský a zároveň mu udělil i městský znak. Nová vlajka vychází právě z tohoto znaku a jejím autorem je PhDr. Vladimír Jakub Mrvík z Českého Brodu, čímž se zcela jistě a nesmazatelně zapsal do historie našeho města. Bylo velkou ctí, že u tohoto ceremoniálu byla účastna i Garda města Český Brod, která novou vlajku v průvodu přinesla do kostela a asistovala při slavnostním ceremoniálu jejího žehnání. Po odsloužení  mše k výročí posvěcení kostela sv. Gotharda a požehnání vlajky, byla tato opět Gardisty z kostela odnesena k uložení na radnici našeho města.

Sit laus Deo!

Comments are closed.