Dobývání 2013

Kalendář

Galerie

Střelcové z Českého Brodu. Střelecká soutěž O střelu Bavora ze Strakonic. Hrad Strakonice.

Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod. Dobří měšťané střelci Martin Picek, Jan Syka a Martin Semrád. Svatováclavské střrelecké slavnosti Český Brod.

Diviš Bořek z Miletínka se svou družinou na lipanském bojišti. Jan Syka.

Guardia Broda Bohemicalis. Výročí 1111 let obce Hradešín.

Dělostřelci v postavení. Jarda a Pavel ve vozové hradbě. Lipany 1434.

Mladí bojovníci. Kuba a František. Lipany 1434.

Průvod adventních světýlek Český Brod. Pavel a Zuzka.

Zlobím se, hodně se zlobím a jdu si pro cep. Radikální husita sirotčího svazu. David Zifčák.

Střelec z kuše a rytíř. První polovina patnáctého století.

Měšťanská rodina z doby poděbradské – jagellonské a neb, Pickovi.

Opevnění branky města Český Brod.

Jaromír Svoboda, střelecké slavnosti 2015Mnoho dobrých zásahů v terči. Jaromír Svoboda.

Členové městské hotovosti z druhé poloviny patnáctého století.

Střelec z ručnice. Doba Jagellonská.

Měšťan doby Jagellonské. Jaroslav Talacko.

Žehnání novému městskému praporu – vlajce v kostele sv. Gotharda. Český Brod L.P. 2017.

Poslední přípravy rytíře k boji. Ještě přilbu, zbraň a pak již zbývá vsednout na bojového koně.

Všechny jsem je zahnala ozbrojena vařečkou a pavézou. Statečná brodská žena Zuzka.

Cvičiti se ve střelbě kuší je třeba od útlého věku. František Semrád

Svatováclavské střelecké slavnosti Český Brod. Iveta Picková a Pavel Král.

Nezradím. Jan Roháč z Dubé.

Lučištník. Západní Evropa pozdní patnácté století.

Vše je hotovo. Petra Skálová.

Lipany 1434.  Péťa Skálová = jistota v zázemí.

Třeba utěsnit každou mezeru aby ani myš neproklouzla. Lipany 1434.

Jan Firbas

Tak tyto šipky skončily v terči. Pavel Král.

Měšťanská rodina na polním tažení. Martin a Marie Semrádovi.

Hrrr na ně. Pravda vítězí!

Gardisté

Za vozy v očekávání útoku. Lipany 1434

Tak s vámi se rozhodně dohadovat nebudeme zrádci.  Rozhodneme to na pěsti. Lipany 1434.

Onehdá na Lipanech.

Přísaha střelců. Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši. Český Brod.

Tak vybalit kuši a jdeme na to.

Přijdte k nám já vám dám… palcátem. Rytíř z první poloviny patnáctého století. Ondřej Skála alias Sigfried.

Tak já tam suším oběd na ohni a ten chlap se tam bude pořád s někým otloukat. Eva Syková.

Jsem zvíře, zuřím!

Mnozí Gardisté jsou doposud dost hraví a …

… jen málo kdy se za to stydí.

Šipka založena, zkontrolovat úchop, pak zalícit a prásk do terče.  Střelec a pozdně gotická kuše s kompozitním lučištěm cca 1475.

Je třeba vyzkoušet i nějakou tu novinku jako třeba moderní loveckou kuši s ocelovým lučištěm.

Na terč i na chlapa stačí pořádná polní kuše.

Střílíme za Český Brod. Finále střeleb O střelu Bavora ze Strakonic. Strakonice.

Brodským střelcům se tradičně daří.

Broďané Jaromír a Kuba.

Soutěž o šipku Viléma Tella se moc nezdařila neboť mladý střelec ve zlé předtuše jak by to mohlo dopadnout, jablko raději snědl.

Naše ženy!

Na stráži.

O vyprahlá hrdla a plné žaludky se vzorně starají Jardové Malík a Talacko. Naši to krčmáři.

V Českém Brodě střílí již i malé děti.

Vše je třeba řádně zapsat! Jakub Král, Martin Semrád a František Semrád. Brodští střelci, Střelecké slavnosti Strakonice.

S úsměvem jde všechno líp. Jaromír Svoboda.

Platnéř. Petr Brožek.

 I mladý prknařský tovaryš umí v čas potřeby bránit své město. Jakub Král. 

Jaroslav Malík

 

Střelec z arkebuzy doby jagellonské.  Martin Picek.

A jako polní hejtman z první poloviny patnáctého století. Lipany 1434.

                                                                                                                                                                   Adventní průvod světýlek. Český Brod

Gardisté. Adventní průvod světýlek.

Křižáci byli opět utopeni v blátě. Husité na Sudoměři.

Českobrodská vzduchovka

Českobrodská vzduchovka. Mnozí účastníci a střelci jako by se časem vrátili zpět do let šedesátých.

 

Střelecký den na Kunětické Hoře. Ideální stav. Plné zásobníky, Vz. 60 na sobě a v rukou Vz. 58.

Starý svazarmovec, muž od rodiny povolaný na cvičení záložáků a vykutálený zelinář.  Jeho bílá Simca stojí za rohem.