Dobývání 2013

Kalendář

Podmínky a pravidla pro střelce z historické kuše

Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši. Pravidla a podmínky

parkán městských hradeb, Šafaříkova ulice, Český Brod

 

Pořádá: Guardia Broda Bohemicalis  a  Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod.   

 

Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a to jak volně zpracovaných tak přesných replik!

 

Střílené disciplíny

 Soutěž  pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí:

První kolo: Střílí všichni přihlášení střelci a to vestoje, dvanáct ran na vzdálenost 25 metrů na terč o průměru 40 cm  /KU ZDI/. Počítají se všechny  zásahy do plochy terče se zvláštním zřetelem na středové zásahy. Šipka musí zůstat po celou dobu střelby v terči.

Druhé kolo: Do kola druhého se dostává šestice nejlepších střelců z kola prvního. Střílí se vestoje čtyři rány na trámek  ve vzdálenosti 25 metrů. Účelem je zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin. Hodnotí se zásahy umístěné co nejblíže středu či středový zásah.

 Třetí kolo: Do závěrečného střílení na malovaný terč se dostávají tři nejlepší střelci z předchozího střílení na trámek. Střílí se vsedě na stoličce na vzdálenost 25 metrů. Každý střelec má po jedné  ráně a vítězem se stává ten, jehož šipka bude umístěna co nejblíže středu terče či v jejím středu.

V případě shodného  nástřelu se provede rozhodující rozstřel. Každý po jedné šipce.  Postupuje ten střelec, jehož šipka je blíže středu.

Šipka jenž nezůstane prokazatelně  zabodnuta v terči z terče vypadne či jím projde, není a nebude počítána jako dosažený zásah !

 

Co je doporučeno a tolerováno

Povoleno je střílet z kuší s ořechovým spoušťovým mechanismem jakož i z kuší s kolíčkovým spouštěcím mechanismem. Vše s datací na patnácté století nejpozději do počátku století šestnáctého.

Lučiště  kompozitní, kovová, laminátová. Laminátová pružina musí být zalepena v kůži a dotvarována tak, aby lučiště svým tvarem co nejvíce připomínalo středověký kompozit.

Socha kuše musí být zhotovena ze dřeva a svým tvarem odpovídat historické předloze. Tolerovány jsou menší tvarové odchylky, absence kostěného obložení, kovové ořechy na osičce.

Kuše s kolíčkovým mechanismem  musí mít  předlohu v dobovém originálu,  nejlépe v lehké pozdně gotické kolíčkové kuši užívané pro zábavnou terčovou střelbu či severské kolíčkové kuši.       

      

  ANO, JA, OK.                                                                                                                                ANO, JA, OK.                                                                                                        

       

NE, NEIN, NO.                                                                                                                       NE, NEIN, NO.

             

Hroty šipek mohou být hrotité soustružené,  kované odpovídající originálům či je volně napodobující. Potom záleží na každém střelci, zda dá přednost lepší precizi nebo větší historické autentičnosti.

Dříky šipek bezvýhradně dřevěné!

Křidélka šipek dřevěná, kožená, papírová. U šipek kolíčkových kuší pak letky z per  vhodného ptactva.  Bude-li u křidélek použito nedobových materiálů, dbejte prosím alespoň na to, aby měla neutrální přírodní barvy a neukazujte je divákům.

 

Co tolerováno nebude:

Kuše moderní (rekreační či sportovní), kuše opatřené mířidly a obzvláště všechny fantasy výtvory neodpovídající vzhledem a konstrukcí kuši z patnáctého století !  Dále kuše neevropské (např. čínské opakovací) nebo,  kuše starověké (např. gastraphetes).  Kuše svým technickým stavem ohrožující střelce a jeho okolí.

 

Tolerovány rozhodně nebudou:

Současné sportovní šipky pro moderní typy kuší zakoupené v obchodě či svou konstrukcí a vzhledem absolutně neodpovídající historickým originálům.

Nechceme tedy šipky jejichž dřík je zhotoven např. kovů, laminátu či z jiných nedobových materiálů. S takovými nebudete připuštěni ke střelbám!

 

Napínání kuše:

V historii se tětiva kuše až na vyjímky nikdy nenapínala ručně, nýbrž různými druhy napínacích zařízení (opaskový hák, kozí nožka, rumpál, německý či  anglický hever). Výjimkou jsou severské kolíčkové kuše, případně lehké pozdně gotické kuše pro „sportovní“ střelbu do terče. Proto se střelcům doporučuje, aby bylo na tuto skutečnost pokud možno dbáno a se snažili pro napínání  kuše  používat shora popsaná napínací zařízení.

Dále pro účastníky

Před začátkem soutěže se střelec pořadateli prokáže, že má minimálně dvanáct odpovídajících šipek pro střelbu v soutěži.  V případě, že střelec dostatečný počet šipek nevlastní, nahlásí tuto skutečnost při zápisu na začátku soutěže a šipky mu budou zapůjčeny pořadatelem. Též se podřídí  bezpečnostním pokynům pořadatele.

Prosíme POZOR!

Vzhledem ke snaze pořadatele divákovi i účastníkům samotným,  navodit  pokud možno co nejautentičtější  dojem střeleckých slavností pozdního patnáctého věku, bere střelec  a především účastník doprovodných programů a ukázek na vědomí, že akce je datována do období druhé poloviny patnáctého století v Čechách, tedy do doby poděbradské a jagellonské a přizpůsobí tomu svůj  historický oděv. V určitém rozsahu je samozřejmě tolerován  i oděv spadající do první poloviny 15. století, když je kvalitně zpracován a odpovídá dobové předloze. Dbejte prosím alespoň na to, aby oděv splňoval tzv. koukatelné minimum což snad dnes už není takový problém. Tedy správný střih, látku a vynechání všech viditelně nošených nedobových prvků náležejících k historickému oděvu viz níže.

 Tedy rozhodně netrváme na tom, aby oděv byl šitý ručně, byl ze stoprocentní vlny či lnu, který si účastník sám vypěstuje na zahradě a sklidí. Aby boty měly pouze kožené podrážky a střelec, pakli, že bez brýlí nevidí si je nesměl nasadit či je nosit. Ale rozhodně nechceme různé pletené svetry  ala drátěná košile nastříkané stříbřenkou, univerzální  umělé všegotické sameťáky podivných tvarů a střihů, různá strakatá prostěradla, ala varkoč. Holínky, kecky, kanady či důchodky polepšené kožkou. Dámské silonové punčocháče místo nohavic či kalhot s krytím, vojenské opasky, dohody se cvočky a podobné hrůzy absolutně neodpovídající daným historickým oděvům. Tetování, či pestře obarvenou hlavu též raději skryjte pod pokrývku hlavy či kapucí a též vynechte, určitě alespoň u mužů kteří nosí dlouhé vlasy, barevné gumičky na sepnutí do copu a náušnice.  V případě, že střelec či účastník prozatím daný oděv či doplňky nevlastní, je možné si jej po včasné dohodě s pořadatelem prozatím půjčit. 

Prosíme tedy o respektování těchto pravidel, předejdeme tím pozdějším oboustranným nepříjemným situacím. Pravidla rozhodně nevnímejte jako nějakou bezpředmětnou šikanu či buzeraci, ale jako naší snahu o vytvoření pohledově hezké a opravdu historické akce v příjemném historickém prostředí městského parkánu. Chceme, aby se všem jak účastníkům tak divákům u nás líbilo a vytvořili si společně iluzi střeleckých slavností patnáctého věku a návštěvník si odnesl domů alespoň malý kousek historického poznání a to za to rozhodně stojí a věřím, že to dáme!

Co nabízíme:

-Šest střelců, kteří postoupí do druhého kola, ke střelbě na trámek, bude odměněno střeleckým  odznakem.

-Tři nejlepší, kteří se dostanou do třetího kola, střelba v sedě na malovaný terč, obdrží střelecký odznak a historický skleněný pohár.

-Vítěz soutěže dostává střelecký odznak, historický skleněný pohár a malovaný terč.

-V kategorii přesná replika středoevropské historické kuše, vítěz obdrží glejt, pohár či další hodnotnou cenu.

Pamatováno je i na nejhoršího střelce, jenž bude též po zásluze odměněn hodnotným motivačním odznakem.        

Dále dobový život na parkánu českobrodských hradeb, stravu a pití pro účastníky a jistě zajímavý doprovodný program kopírující atmosféru středověkých střeleckých slavností.

                                  

 

Místo konání:  Český Brod, Šafaříkova ul., parkán městského opevnění přístupný výpadní brankou. Hradby se nachází v Šafaříkově ulici v Českém Brodě.  Další přístup je možný i z ulice Jana Kouly naproti discountu Penny a Lidl.


 Žádáme střelce. Dostavte se prosím včas a to pokud možno hodinu před zahájením střelecké přísahy. Slavnostní přísaha střelců proběhne v 11.00 hod.  Hned po přísaze  soutěž začíná.

 Startovné činí 50 Kč a bude použito na nákup odznaků a cen pro střelce na další ročník

 Zápis střelců od 10.00 hod !

 Případné nejasnosti ohledně vybavení či oblečení lze konzultovat s pořadatelem:

Mail.:  semrad69@seznam.cz

Mobil: 724 075 888

 Martin Semrád

Palackého 485

282 01  Český Brod

 

 Kategorie replika středoevropská gotická kuše 14.- 15. stol. 

 

 Podmínky pro střelce, který chce být v rámci střeleckých slavností zařazen do kategorie replika středoevropské gotické kuše:

1)   Socha kuše musí bezpodmínečně svým tvarem i rozměry co nejvíce odpovídat své dochované historické předloze z patnáctého případně čtrnáctého století ve střední Evropě.

2)  Spoušťový zámek, ořech, musí být vyroben z odpovídajícího materiálu tzn. z parohoviny  a uložen v třecím lůžku. Tedy nikoli ořech kovový či vyrobený z ostatních nedobových materiálů a ořech usazený na osičce či jinak.

3)   Lučiště kovová či kompozitní připevněná k soše provazovým úvazem typickým pro střední Evropu. V případě, že je na kompozit lučiště použito laminátové pružiny, ta musí být dotvarována a zalepena do kůže,  pergamenu či březové kůry tak, aby lučiště svým výsledným tvarem připomínalo historickou předlohu. Tedy ne umělé provázky úvazu, ne umělá kůže či neodpovídající omotání kovové pružiny páskem kůže.

4)  Tětiva musí být zhotovena z odpovídajících materiálů, tedy len nebo konopí s  patřičným ošetřením včelím voskem a odpovídajícím způsobem. Ne tětivy např. z umělého provazu či soudobých materiálů byť užívaných na moderních kuších.

5)  Napínání kuše, musí  být  bezpodmínečně  prováděno odpovídajícími napínacími zařízeními pro kuši daného období. Opaskové háky, kozí nožka, kliky-rumpál, anglický hever, německý hever. Středověké kuše z daného období se nenapínaly holýma rukama! Výjimku tvoří pouze kolíčkové kuše z pozdního patnáctého století užívané pro „sportovní – zábavnou terčovou střelbu“

6)  Šipky musí tvarově odpovídat své historické předloze. Dřík šipky zhotoven z odpovídajícího dřeva a odpovídajících proporcí masivní středověké šipky.

Křidélka patřičných tvarů, dřevěná, kožená či papírová- pergamenová

Hroty kovové odpovídající své historické předloze. Hroty mohou být jak různé bojové či hrotité terčové. V případě nutného chtění střelce může být použito i loveckých hrotů. Ne křidélka z uměliny a dalších nedobových materiálů ani opeření !

Ne kupované terčové hroty či různé domácí fantasy výrobky. Ne kovové či laminátové dříky.

Při posuzování šipek a jejich hrotů  bude postupováno mírně  vzhledem k dostupnosti kvalitních replik hrotů.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

1 comment to Podmínky a pravidla pro střelce z historické kuše