Dobývání 2013

Kalendář

Muzejní noc v Podlipanském muzeu

 

Dne desáteho června 2017 byla v rámci oslav 580 let povýšení města Český Brod do stavu královských měst pořádána v Podlipanském muzeu muzejní noc na které se účastnila i Guardia Broda Bohemicalis. Jako čestná úloha jí bylo svěřeno celou muzejní noc zahájit slavnostní salvou provedenou před vchodem do muzea, kde byli nastoupeni všichni dobově oblečení účastníci této muzejní noci. Po salvě pronesl zahajovací proslov ředitel regionálního muzea v Kolíně Mgr. Vladimír Rišlink a pak již celý program zaměřený na měšťanstvo pozdního patnáctého věku započal. Gardisté měli své stanoviště na zahradě muzea, kde návštěvníkům představili různé typy kuší, šipek a příslušenství a kde byla připravena i malá střelnice určená zejména pro dětské návštěvníky muzea. K vidění byly i různé druhy zbrojí, výstroje a zbraní používaných městskou hotovostí pozdního patnáctého století, které znamenalo nějvětší rozkvět pro naše města a jejich šikovné a pilné obyvatele, kterými jsme potomky a k jejichž odkazu se hrdě hlásíme. Krom zmíněného bylo možné si na raznici vyrazit pravý českobrodský Groš. Zajímavý program pak pokračoval až do pozdních nočních hodin a ten, kdo muzeum navštívil určitě nelitoval, neboť mohl vyslechnout poutavou přednášku v podání PhDr. Vladímíra Mrvíka na téma Zlatý věk Českého Brodu, poslechnout si koncert dobové hudby či si v dílničce vytvořit dobovou pokrývku hlavy, nebo si sám namalovat „císařský“ glejt. Nakonec na návštěvníky čekaly nádherně prostřené stoly s dobovým nádobím a věškerou výzdobou patřící ke stolování měšťana doby poděbradské či jagellovské. Přednáška a výklad o stolování byla završena ochutnávkou lahodných dobových pokrmů, které vařili a jedli naši předci. Dlužno dodat, že se jednalo o zlatý hřeb programu onoho večera. Závěrem je jistě nutno zdůraznit, že v muzeu byl vystaven originální glejt císaře Zikmunda Lucemburského, kterým město Český Brod povýšil v roce 1437 do stavu královských měst a dále originální stříbrná městská pečeť. Bylo nám ctí být účastni této muzejní noci a tak si důstojně připomenout a oslavit toto významné výročí našeho města.

Broda hrrr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.