Dobývání 2013

Kalendář

  /Českobrodská vzduchovka/

   

  Českobrodská vzduchovka – 29. srpna 2020.

  Začátek soutěže v 13:30 hod. !!!

   

   

   

   

   

  Českobrodská vzduchovka je soutěž určená pro amatérské střelce ze vzduchové pušky. Letošní ročník Českobrodské vzduchovky se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 na tradičním místě za českobrodskými hradbami v Šafaříkově ulici. Zápis a registrace střelců bude možná již od 12.30 hod. u stolku střeleckého komisaře. Startovné činí 50 Kč. Příjdte prosím k zápisu včas, neboť od tohoto roku na střelce kteří přijdou k zápisu pozdě a již při zahájení soutěže, nebude nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení. Zahájení soutěže je v 13.30 hod.

  K soutěži je opět přiřazena  juniorská soutěž určená pro děti a mládež od šesti do čtrnácti let.

  Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti a způsobilosti střelce a jeho vpuštění do soutěže.

  Střelec může střílet vlastní zbraní. Střílí se z volné ruky a z otevřených mířidel. Vzduchovka nesmí být opatřena kolimátorem či optikou.  V případě, že střelec svou zbraň nevlastní je možné si vzduchovku půjčit na místě od pořadatele. Terče a střelivo pro různé typy vzduchových pušek zajištěno, ovšem každý ze střelců si může dle vlastního uvážení donést střelivo vlastní .

  Střílené disciplíny je možné nastudovat v rubrice Českobrodská vzduchovka, rubrika Střílené disciplíny, ale oproti minulým ročníkům zůstávají opět beze změn.