Dobývání 2013

Kalendář

/Českobrodská vzduchovka/

 

Českobrodská vzduchovka – 29. srpna 2020.

Začátek soutěže v 13:30 hod. !!!

 

 

 

 

 

Českobrodská vzduchovka je soutěž určená pro amatérské střelce ze vzduchové pušky. Letošní ročník Českobrodské vzduchovky se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 na tradičním místě za českobrodskými hradbami v Šafaříkově ulici. Zápis a registrace střelců bude možná již od 12.30 hod. u stolku střeleckého komisaře. Startovné činí 50 Kč. Příjdte prosím k zápisu včas, neboť od tohoto roku na střelce kteří přijdou k zápisu pozdě a již při zahájení soutěže, nebude nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení. Zahájení soutěže je v 13.30 hod.

K soutěži je opět přiřazena  juniorská soutěž určená pro děti a mládež od šesti do čtrnácti let.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti a způsobilosti střelce a jeho vpuštění do soutěže.

Střelec může střílet vlastní zbraní. Střílí se z volné ruky a z otevřených mířidel. Vzduchovka nesmí být opatřena kolimátorem či optikou.  V případě, že střelec svou zbraň nevlastní je možné si vzduchovku půjčit na místě od pořadatele. Terče a střelivo pro různé typy vzduchových pušek zajištěno, ovšem každý ze střelců si může dle vlastního uvážení donést střelivo vlastní .

Střílené disciplíny je možné nastudovat v rubrice Českobrodská vzduchovka, rubrika Střílené disciplíny, ale oproti minulým ročníkům zůstávají opět beze změn.

K soutěži samotné je přiřazen i menší doprovodný program. Po předchozí domluvě bude možné uskutečnit okružní jízdu městem v  některém automobilovém veteránu.

Ti z vás kteří budou chtít mohou přijít oblečeni v dobovém oblečení nejlépe let šedesátých a semdesátých minulého století  nošeném v tehdejší ČSSR a to  jak v oblečení běžném tak v patřičné uniformě. Budete srdečně vítáni.