Dobývání 2013

Kalendář

  /Českobrodská vzduchovka/

   

  Českobrodská vzduchovka – 24. srpna 2019.

   

  Českobrodská vzduchovka je soutěží určenou pro amatérské střelce ze vzduchové pušky. Letošní ročník Č.B.vzd. se uskuteční v sobotu 24. srpna 2019 na tradičním místě za českobrodskými hradbami v Šafaříkově ulici. Zahájení soutěže je v 13.30 hod.  Zápis a registrace střelců bude možná již od 12.30 hod. u stolku střeleckého komisaře. Startovné činí 50 Kč. Časový posun možný. Prosím přijděte na zápis včas.
  K soutěži je opět přiřazena  juniorská soutěž určená pro děti a mládež od šesti do čtrnácti let.
  Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti a způsobilosti střelce a jeho vpuštění do soutěže.
  Střelec může střílet z vlastní zbraně. Střílí se z volné ruky a z otevřených mířidel. Vzduchovka nesmí být opatřena kolimátorem či optikou.  V případě, že střelec nevlastní svou zbraň je možnost si pušku půjčit na místě od pořadatele. Terče a střelivo pro různé typy vzduchových pušek zajištěno, ovšem každý ze střelců si může dle vlastního uvážení donést střelivo své vlastní .
  Střílené disciplíny je možné nastudovat v rubrice Českobrodská vzduchovka, rubrika Střílené disciplíny, ale oproti minulým ročníkům zůstávají beze změn.
  K soutěži samotné je přiřazen i menší doprovodný program. Po předchozí domluvě bude možné uskutečnit okružní jízdu městem v  některém automobilovém veteránu.
  Ti z vás kteří budou chtít mohou přijít oblečeni v dobovém oblečení nejlépe let šedesátých a semdesátých minulého století  nošeném v tehdejší ČSSR a to  jak v oblečení běžném tak v patřičné uniformě. Budete srdečně vítáni.