Dobývání 2013

Kalendář

Českobrodská vzduchovka

Českobrodská vzduchovka

Českobrodská vzduchovka je soutěží určenou především pro všechny amatérské střelce ze vzduchové pušky. Letošní ročník se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 a to na tradičním místě za hradbami v Šafaříkově ulici. Zahájení soutěže je letos posunuto na 13.30 hod. Tímto bylo vyhověno přání účastníků soutěže ohledně zápisu a zahájení soutěže. Zápis a registrace střelců bude možná již od 12.30 hod. u stolku střeleckého komisaře. Startovné činí 50 Kč. Časový posun možný.

K soutěži je opět přiřazena i juniorská soutěž určená pro děti od šesti do čtrnácti let.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti a způsobilosti střelce a jeho vpuštění do soutěže.

Střelec může střílet z vlastní zbraně. Střílí se z volné ruky a z otevřených mířidel. Vzduchovka nesmí být opatřena kolimátorem či optikou.  V případě, že střelec nevlastní svou zbraň je možnost si pušku půjčit na místě od pořadatele. Terče a střelivo pro různé typy vzduchových pušek zajištěno, ovšem každý ze střelců si může dle vlastního uvážení donést své vlastní střelivo.

Střílené disciplíny je možné nastudovat v rubrice Českobrodská vzduchovka, střílené disciplíny.

K soutěži samotné je přiřazen i menší doprovodný program. Po dohodě bude možné uskutečnit okružní jízdu městem ve vojenském veteránu Ford Mutt.

Ti z vás kteří budou chtít mohou přijít oblečeni v dobovém oblečení nejlépe let šedesátých a semdesátých minulého století  nošeném v tehdejší ČSSR a to  jak v oblečení běžném tak v patřičné uniformě. Budete srdečně vítáni.