Dobývání 2013

Kalendář

  /Svatováclavské střelecké slavnosti ve střelbě historickou kuší/

   

  POZOR změna termínu konání střeleckých slavností !

  Datum konání střeleckých slavností se přesouvá na sobotu 3.10.2020

   

   

   


  Soutěž se uskuteční dne 26. září 2020  na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkove ulici.

  Střelecké slavnosti začínají v 11.00 hod. slavnostní přísahou střelců. Hned po přísaze začíná soutěžní střelba. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí, kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na trámek, kde je účelem zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin. Ve třetím kole střílí tři nejlepší střelci, kteří vzešli ze střelby na trámek. Střílí se v sedě na stoličce, každý po jedné ráně na malovaný terč. Startovné pro střelce z kuší činí 50 Kč. Do soutěžě  samotné je vložena samostatná kategorie určená pro střelce, kteří vlastní  přesnou repliku středoevropské gotické kuše. Jedná se v podstatě o exhibiční střelbu, kdy střelci dle vylosovaného pořadí střílí Ku ptáku. Před samotnou střelbou ku zdi je možné využít dvou nástřelných ran.
  Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské. Pro střelce a účinkující je zajištěna strava, pití, sociální zázemí, možnost přespání na parkánu hradeb. Pro střelce pak hodnotné ceny a samozřejmě krásné zážitky z celého dobového dne!
  Podrobná pravidla ke stažení  zde:       Podmínky a pravidla pro střelbu hist. kuší. Střelecké slavnosti Český Brod.     a       Manuál oděvní Č. Brod
  Soutěže se účastní střelci z celého království koruny české jakož i ze zahraničí. Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program jak tomu bylo i v minulosti. Uvidíte samozřejmě především střelce z kuší a ručnic a dozvíte se mnohé o vývoji střelných a palných zbraní. Spatřite boj městské hotovosti, dobovou polní kuchyni, k poslechu hraje dobová hudba. Pro nejmenší je přichystáno představení loutkového divadla či malá střelnice. Představí se i nějaké to dobové řemeslo a v neposlední řadě se můžete občerstvit v krčmě U vola.
  Návštěvník střeleckých slavností toho dne uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínaní  kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak i v akci.
  Přijďte podpořit naše střelce a nasát neopakovatelnou atmosféru středověkých střeleckých slavností. Broda hrrr.