Dobývání 2013

Kalendář

  Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši


  Soutěž se uskuteční dne 29. září 2018  na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkove ulici.

  Střelecké slavnosti začínají v 11.00 slavnostní přísahou všech střelců. Hned po přísaze začíná soutěžní střelba. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí, kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na přesýpací hodiny – trámek, třetí kolo střílí tři nejlepší ze střelby na trámek a to v sedě na stoličce po jedné ráně na malovaný terč. Startovné pro střelce z kuší činí 50 Kč.
  Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské.
  Podrobná pravidla ke stažení zde: Podmínky a pravidla
  Soutěže se účastní střelci z celého království koruny české jakož i ze zahraničí. Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program jak tomu bylo i v minulosti. Můžete vidět především střelce z kuší a  ručnic a dozvědět se mnoho o vývoji střelných a palných zbraní, spatřit boj městské hotovosti, dobovou polní kuchyni, živě si poslechnouti dobovou hudbu, nebo navštívit představení loutkového divadla určeného pro nejmenší návštěvníky a v neposlední řadě se občerstvit v krčmě U vola.
  Ten, kdo nezaváhá a navštíví toho dne střelecké slavnosti v Českém Brodě, uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínaní  kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak samozřejmě v akci. Připravena budou i některá řemesla a samozřejmě také již zmiňované občerstvení v krčmě U vola.
  Přijďte podpořit naše střelce a nasát neopakovatelnou atmosféru středověkých střeleckých slavností. Broda hrrr.