Dobývání 2013

Kalendář

  Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši

  Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši se uskuteční dne 30. září 2017  na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkove ulici.

  SONY DSC

   Střelecké slavnosti začínají v 11.00 slavnostní přísahou všech střelců a hned po přísaze se začíná se střelbou. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí, kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na přesýpací hodiny – trámek, třetí kolo střílí tři nejlepší ze střelby na trámek a to v sedě na stoličce po jedné ráně na malovaný terč.

  Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské.

  Podrobná pravidla ke stažení zde: Podmínky a pravidla

  Soutěže se tradičně účastní střelci z celého království koruny české jakož i ze zahraničí a je doplněna o zajímavý a bohatý doprovodný program. Můžete vidět samozřejmě především střelce z kuší, ale i z ručnic, dozvědět se mnohé o vývoji střelných a palných zbraní, spatřit boj městské hotovosti, poslechnout si dobovou hudbu. Ten, kdo nezaváhá a navštíví toho dne střelecké slavnosti v Českém Brodě, uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínaní  kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak v akci. Připravena budou i některá řemesla, polní kuchyně a samozřejmě občerstvení v krčmě U vola.

  Přijďte podpořit naše střelce a nasát neopakovatelnou atmosféru středověkých střeleckých slavností. Broda hrrr