Dobývání 2013

Kalendář

Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši


Soutěž se uskuteční dne 28. září 2019  na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkove ulici.

Střelecké slavnosti začínají v 11.00 hod. slavnostní přísahou střelců. Hned po přísaze začíná soutěžní střelba. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí, kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na trámek, kde je účelem zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin. Ve třetím kole střílí tři nejlepší střelci, kteří vzešli ze střelby na trámek. Střílí se v sedě na stoličce, každý po jedné ráně na malovaný terč. Startovné pro střelce z kuší činí 50 Kč.
Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské.
Podrobná pravidla ke stažení zde: Podmínky a pravidla
Soutěže se účastní střelci z celého království koruny české jakož i ze zahraničí. Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program jak tomu bylo i v minulosti. Můžete vidět především střelce z kuší a  ručnic a dozvědět se o vývoji střelných a palných zbraní, spatřit boj městské hotovosti, dobovou polní kuchyni, poslechnout si dobovou hudbu, nebo navštívit představení loutkového divadla určeného pro nejmenší návštěvníky a v neposlední řadě se občerstvit v krčmě U vola.
Ten, kdo nezaváhá a navštíví toho dne střelecké slavnosti v Českém Brodě, uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínaní  kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak samozřejmě v akci. Připravena budou i některá řemesla a samozřejmě také již zmiňované občerstvení v krčmě U vola.
Přijďte podpořit naše střelce a nasát neopakovatelnou atmosféru středověkých střeleckých slavností. Broda hrrr.