Dobývání 2013

Kalendář

Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši


Soutěž se uskuteční dne 28. září 2019  na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkove ulici.

Střelecké slavnosti začínají v 11.00 hod. slavnostní přísahou střelců. Hned po přísaze začíná soutěžní střelba. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí, kdy v prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm, do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na trámek, kde je účelem zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin. Ve třetím kole střílí tři nejlepší střelci, kteří vzešli ze střelby na trámek. Střílí se v sedě na stoličce, každý po jedné ráně na malovaný terč. Startovné pro střelce z kuší činí 50 Kč. Do soutěže samotné je vložena samostatná kategorie pro přesnou repliku středoevropské gotické kuše, kdy střelci dle vylosovaného pořadí střílí Ku ptáku.
Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to zcela v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské.
Podrobná pravidla ke stažení zde: Podmínky a pravidla
Soutěže se účastní střelci z celého království koruny české jakož i ze zahraničí. Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program jak tomu bylo i v minulosti. Můžete vidět především střelce z kuší a  ručnic a dozvědět se o vývoji střelných a palných zbraní, spatřit boj městské hotovosti, dobovou polní kuchyni, poslechnout si dobovou hudbu, nebo navštívit představení loutkového divadla určeného pro nejmenší návštěvníky a v neposlední řadě se občerstvit v krčmě U vola.
Ten, kdo nezaváhá a navštíví toho dne střelecké slavnosti v Českém Brodě, uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínaní  kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak samozřejmě v akci. Připravena budou i některá řemesla a samozřejmě také již zmiňované občerstvení v krčmě U vola.
Přijďte podpořit naše střelce a nasát neopakovatelnou atmosféru středověkých střeleckých slavností. Broda hrrr.