Dobývání 2013

Kalendář

    Bitva u Lipan

    Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. V neděli 30.5.1434 se na Lipské hoře rozkládající se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla utrakvisticko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu tedy radikálním křídlem husitského hnutí. V bitvě byla polní vojska drtivě poražena a v průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.

    Přijděte se podívat, v sobotu 27.5.2017  na lipskou horu, kde se pod mohylou odehraje ukázka toho, jak pravděpodobně mohla ona bitva, která vstoupila do učebnic dějepisu vypadat.

    Začátek programu je od 11.00 hod. kdy je otevřeno tržiště s možností nákupu rozmanitého zboží s tím, že tržiště je rozděleno na dobové a nedobové. Během dne probíhá každou hodinu doprovodný program. Můžete si s průvodcem projít a prohlédnout dobové vojenské ležení, poslechnout odborné přednášky a shlédnou ukázky na téma vojenství první poloviny patnáctého století v podání Civitas Pragensis jednoho jednoho z nejlepších sdružení zabývajících se husitskými válkami.  Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu v podání spolku Ganancia.  Dále se ředstaví dělostřelci a střelci z ručních palných a střelných zbraní období patnáctého století.  Svými tóny oživí pláň dobová hudba Peregrin. Mimo jiné budou připraveny projížďky na koních, ukázky sokolnictví a zajímavý program si pro návštěvníky přichystal Sokol Český Brod. Samotná komentovaná bitevní ukázka bude zahájena v 16.00 hod.

    Obec Lipany a památník bitvy, kde se vše odehraje se nachází na cestě mezi Českým Brodem a Kouřimí od Prahy směrem na Kolín.