Dobývání 2013

Kalendář

/Bitva u Lipan 1434/

Vážení bojovníci, návštěvníci a příznivci.

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci se letošní

Bitva u Lipan neuskuteční.

 

Děkujeme všem za pochopení a za rok nashledanou, vaše Guardia Broda Bohemicalis.

 

Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. V neděli 30.5.1434 se na Lipské hoře rozkládající se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla utrakvisticko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu tedy radikálním křídlem husitského hnutí. V bitvě byla polní vojska drtivě poražena a v průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.

Přijděte se podívat, v sobotu 30.5.2020  na lipskou horu, kde se pod mohylou odehraje ukázka toho, jak pravděpodobně mohla ona bitva, která vstoupila do učebnic dějepisu vypadat.

Programu začíná v 11.00 hod. otevřením historickémo tržiště. Během dne probíhá každou hodinu tématický doprovodný program zaměřený na vojenství doby husitské. Můžete si projít a prohlédnout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na téma vojenství první poloviny patnáctého století. Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. Tradičně se představí i dělostřelci a střelci z ručních palných a střelných zbraní (kuše, praky, fustibaly aj.) vše je opět zaměřeno na období patnáctého století v Čechách. Svými tóny oživí pláň u mohyly dobová hudba v podání pražských hudců Peregrin. Mimo dobovou hudbu budou dále připraveny dětské dobové hry, soutěže, řemesla. Celý den pak vyvrcholí v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy, která ukončila období husitských válek.  Komentovaná bitevní ukázka bude zahájena v 15.00 hod.

Obec Lipany a památník bitvy, kde se biteva odehraje, se nachází mezi Českým Brodem a Kouřimí od Prahy směrem na Kolín.

PRO ÚČINKUJÍCÍ:

Příjezd je možný již v pátek, Nácvik na bitvu je v  sobotu v 9:45 hod, bitva v 15:00 hod. . Účinkující v programu,  bitvě a jejich dobově oblečený doprovod, ženy děti etc.  po nácviku nafasují stravenky + večer nějaké to pivo. Voda, palivové dřevo, sláma, sociální zázemí WC, mytí a parking zajištěno.

Na letošním bitvě budou opět výstrojní podmínky podobné jako v loňském roce (2019).  Přidržte se prosím dosud nepřekonaného výstrojního manuálu na Zbořený Kostelec a dbejte se vyvarovat na toto období nedpovídající výzbroje a odění. Tedy určitě ne např. šalíře s odklopným hledím, armety, kanelované zbroje, velké myšky. Tedy všeobecně zbroje náležející až do druhé poloviny patnáctého století. Samozřejmě pak i opačně nenoste na období první poloviny patnáctého století staré typy přileb či ochranného odění spadající do jiných staletí. Tedy normanky, kbelcové či hrncové přilby, mandlové či velké trojúhelníkové štíty a podobně. Též upozorňujeme na skutečnost, že ani lučištníci do této bitvy nepatří, ale dobrých kušeníků a střelců z ručnic, píšťal či hákovnic není nikdy dost a jsou vítáni. Pokud tedy někdo plánujete vylepšení výstroje či si nejste jist svou výstrojí a výzbrojí, vhodný směr můžete nalézt ve Výstrojních podmínkách bitvy o brod.  (Ke stažení zde)