Dobývání 2013

Kalendář

  /Bitva u Lipan 1434/ Informace pro účinkující a diváky

   

  Bitva u Lipan 2022. Bitva se uskuteční v termínu sobota 28. 5. 2022.

  INFORMACE PRO ÚČINKUJÍCÍ:

  Výstrojní podmínky pro bitvu    (Ke stažení zde)   Prosíme dbejte jich, neboť bitva má přídomek historická a tedy se historii chceme pokud možno co nejvíce přiblížit, nekažte tedy zbytečně tuto snahu a dojem neodpovídajícím či nehistorickým vybavením.

  Na letošním bitvě jsou tedy výstrojní podmínky stejné jako na posledním uskutečněném ročníku, ale vždy je co zlepšovat. Přidržte se tedy dosud nepřekonaného výstrojního manuálu na Zbořený Kostelec a dbejte se vyvarovat na dané období nedpovídající výzbroje a odění. Tedy určitě nechceme např. šalíře s odklopným hledím, armety, kanelované zbroje, velké myšky. Tedy všeobecně zbroje náležející do druhé poloviny patnáctého století. Samozřejmě pak i opačně. Nenoste na období první poloviny patnáctého století ani staré typy přileb či ochranného odění spadající do jiného období. Tedy ne normanky, kbelcové či hrncové přilby, mandlové či velké trojúhelníkové štíty a podobně u zbraní je to obdobné. Též upozorňujeme na skutečnost, že ani lučištníci do této bitvy rozhodně nepatří, ale dobrých kušeníků a střelců z ručnic, píšťal či hákovnic není nikdy dost a jsou vítáni. Pokud tedy někdo plánujete vylepšení výstroje či si nejste jist svou výstrojí a výzbrojí, vhodný směr můžete nalézt ve Výstrojních podmínkách bitvy o brod.  Ještě jednou  zde

  Příjezd je možný již v pátek, Nácvik na bitvu je v  sobotu v 9:30 hod, bitva v 15:00 hod. Účinkující v programu a bitvě + jejich dobově oblečený doprovod, ženy, děti,  vyfasují po nácviku stravenky + večer nějaké to pivo. Voda, palivové dřevo, sláma, sociální zázemí WC, mytí a parkování zajištěno.

   

   INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

  Přijděte se podívat, v sobotu 28. 5. 2022  na lipskou horu, kde se pod mohylou odehraje ukázka toho, jak pravděpodobně mohla ona bitva, která vstoupila do učebnic dějepisu vypadat.

  Programu začíná v 11.00 hod. otevřením historickémo tržiště. Během dne probíhá každou hodinu tématický doprovodný program zaměřený na vojenství doby husitské. Můžete si projít a prohlédnout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na téma vojenství první poloviny patnáctého století. Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. Tradičně se představí i dělostřelci a střelci z ručních palných a střelných zbraní (kuše, praky, fustibaly aj.) vše je opět zaměřeno na období patnáctého století v Čechách. Svými tóny oživí pláň u mohyly dobová hudba v podání pražských hudců Peregrin či výuka středověkých tanců v podání souboru Kancioneta. Dále jsou připraveny dětské dobové hry, soutěže a řemesla. Celý den pak vyvrcholí v odpoledních hodinách rekonstrukcí slavné bitvy, která ukončila období husitských válek.  Komentovaná bitevní ukázka bude zahájena v 15.00 hod.

  Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. V neděli 30. 5. 1434 se na Lipské hoře rozkládající se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla utrakvisticko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu tedy radikálním křídlem husitského hnutí. V bitvě byla polní vojska drtivě poražena a v průběhu bojových operací zahynul i vůdce radikálů Prokop Holý nejvlivnější husitský politik, na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.

  Obec Lipany a památník bitvy, kde se biteva odehraje, se nachází mezi Českým Brodem a Kouřimí od Prahy směrem na Kolín.

   

                        

  Několik obrázků pro inspiraci