Dobývání 2013

Kalendář

  Akce

  Toho roku LP 2017  jest Guardia Broda Bohemicalis pořádá či se bude účastniti těchto akcí:

  13. květen Královské Brodění: Celoměstská akce, kde Garda bude mít jako jeden z mnoha městských spolků svou prezentaci a to za hradbami v Šafaříkově ulici. K vidění bude například prezentace střelců z kuší a ručnic, sokolník, dobové ležení, kuchyně a další aktivity související s měšťanstvem pozdního patnáctého století. Dále se představí s historickým řemeslným trhem a krčmou v parčíku před budovou č.1 (městskou knihovnou) Pořádá město Český Brod.

  20. květen O Bavorovickou střelu, Strakonice: Čtvrtý ročník střeleckých slavností pro historickou kuši. Střelby se odehrávají v hradním příkopu strakonického hradu. Začátek je v 11.00 hod. Pořádá Buttlers dragonerregiment a Al-Rašíd Strakonice

  27. květen Rekonstrukce bitvy u Lipan: Tradiční akce s rekonstrukcí bitvy, která roku 1434 ukončila husitské války. Uvidíte dvě proti sobě stojící vozové hradby, mohutnou dělostřeleckou přestřelku jakož i urputný boj pěchoty ve vozové hradbě i mimo ní. Zahájení v 11.00 hod. každou hodinu doprovodný program. Ukázky vojenství, bojová taktika, šerm, představení dělostřelectva a střelectví, soutěže pro děti i dospělé, dobová řemesla historické tržiště a hudba jakož i mnoho dalšího. Pořádá Guardia Broda Bohemicalis.

  15. červenec hrad Landštejn: Jubilejní 25. ročník střeleckých slavností pro historickou kuši. Akce začíná ve 13.00 hod. Střílí se v hradním parkánu a zajímavostí je královská střelba Ku ptáku na 55 metrů na vyřezanou siluetu dravce umístěnou na mohutné hradní věži (donjonu). Doplněno o doprovodný program. Pořádají Táborští střelci

  12. srpna Budyně nad Ohří: Bitva z období Švýcarsko-Burgundských válek se odehrává na malebném vodním hradě v Budyni nad Ohří.   Akce je přísně výběrová a účastní se jí nej ty nejlepší spolky oživlé historie z Čech i zahraničí zabývající se obdobím pozdního patnáctého století. Před samotnou bitvou, která se odehraje v 15.00 hod. probíhá v prostoru hradu bohatý doprovodný program doplněný například o dětskou stezku. Pořádá Rattenschwanz

  26. srpen Českobrodská vzduchovka: Soutěž určená pro všechny amatérské střelce ze vzduchové pušky. Soutěž bude probíhat tradičně na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici a to od 13.00 hod. K soutěži samotné bude opět přidružena i dětská kategorie, kde mohou pod dozorem střílet střelci ve věkové kategorii od 6ti do 14ti let.. Samotnou akci bude opět doplňovat menší doprovodný program. Pravidla a střílené disciplíny se nemění.  Časový posun možný. Pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod

  30. září Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši: tento rok proběhne na parkánu českobrodských hradeb již osmý ročník střeleckých slavností pro historickou kuši. Střelecké slavnosti věrně kopírují střelecké slavnosti pozdního středověku a účastní se jich střelci z celých Čech i zahraniční střelci. Slavnosti jsou doplněny o bohatý doprovodný program. Dobová hudba, ukázky boje městské hotovosti, šerm, střelba z ručnic, dobová kuchyně a jiné. Začátek je v 11.00 hod slavnostní přísahou střelců. Hned po přísaze se začíná střílet první ze tří střílených disciplín. Časový posun možný. Pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvu střelcuóv miesta Český Brod