Dobývání 2013

Kalendář

  /Akce pořádané roku 2022/

   

      /Bitva u Lipan 1434/  Bitva se uskuteční v sobotu 28.5.2022


  Bitva u Lipan byla rozhodující a závěrečnou bitvou husitských válek. V neděli 30.5.1434 se na Lipské hoře rozkládající se mezi městy Českým Brodem a Kouřimí střetla utrakvisticko-katolická koalice s polními vojsky táborského a sirotčího svazu tedy radikálním křídlem husitského hnutí. V nastalé bitvě pak polní vojska utrpěla drtivou porážku ze které se niž nikdy nevzpamatovala. V průběhu bojových operací zahynul spolu s mnohými významnými osobnostmi husitského hnutí i vůdce radikálů Prokop Holý, do té doby nejvlivnější husitský politik na jehož vůli před rokem 1434 do značné míry závisel osud revolučních Čech.

  Navštivte v sobotu 28.5.2022 obec Lipany,  kde se pod památníkem bitvy  lipanskou mohylou, odehraje ukázka toho, jak pravděpodobně mohla ona osudová bitva, která se nesmazatelně zapsala do našich dějin, vypadat.

  Programu začíná 11.00 hod. otevřením historického tržiště s možností nákupu rozmanitého zboží. Během dne probíhá každou hodinu doprovodný program. Můžete si projít a prohlédnout dobový vojenský tábor, shlédnout ukázky na téma vojenství první poloviny patnáctého století. Uvidíte ukázky boje, bojových technik a šermu. Představí se dělostřelci a střelci z ručních palných a střelných zbraní jako jsou kuše, praky, fustibaly a jiné. vše je opět zaměřeno na období patnáctého století v Čechách. Svými tóny oživí pláň středověké hudba v podání pražských hudců Peregrin. Dále jsou připraveny dětské dobové hry, soutěže,  řemesla a mnoho dalšího. Celý den pak v odpoledních hodinách vyrcholí ukázkou slavné bitvy, která ukončila dlouhé období husitských válek.  Komentovaná bitevní ukázka bude zahájena v 15.00 hod.

  Obec Lipany a památník bitvy, kde se vše odehraje se nachází na cestě mezi Českým Brodem a Kouřimí. Do Lipan se dostanete ze silnice z  Prahy směrem na Kolín a opačně.

  PRO ÚČINKUJÍCÍ:

  Příjezd je možný již v pátek, Nácvik na bitvu je v  sobotu v 9:30 hod, bitva v 15:00 hod. . Účinkující v programu,  bitvě a jejich dobově oblečený doprovod, ženy děti etc.  po nácviku nafasují stravenky + večer nějaké to pivo. Voda, palivové dřevo, sláma, sociální zázemí WC, mytí a parking zajištěno.

  Na letošním bitvě budou opět výstrojní podmínky podobné jako v loňském roce (2019).  Přidržte se prosím dosud nepřekonaného výstrojního manuálu na Zbořený Kostelec a dbejte se vyvarovat na toto období nedpovídající výzbroje a odění. Tedy určitě ne např. šalíře s odklopným hledím, armety, kanelované zbroje, velké myšky. Tedy všeobecně zbroje náležející až do druhé poloviny patnáctého století. Samozřejmě pak i opačně nenoste na období první poloviny patnáctého století staré typy přileb či ochranného odění spadající do jiných staletí. Tedy normanky, kbelcové či hrncové přilby, mandlové či velké trojúhelníkové štíty a podobně. Též upozorňujeme na skutečnost, že ani lučištníci do této bitvy nepatří, ale dobrých kušeníků a střelců z ručnic, píšťal či hákovnic není nikdy dost a jsou vítáni. Pokud tedy někdo plánujete vylepšení výstroje či si nejste jist svou výstrojí a výzbrojí, vhodný směr můžete nalézt ve Výstrojních podmínkách bitvy o brod (Ke stažení zde)

   

   

                                          /Českobrodská vzduchovka/

                         Sobota 27. 8.2022. Začátek soutěže v 13:30 hod. !!!

  Českobrodská vzduchovka je soutěž určená pro amatérské střelce ze vzduchové pušky. Letošní ročník Českobrodské vzduchovky se uskuteční v sobotu 27. srpna 2022 na tradičním místě za českobrodskými hradbami v Šafaříkově ulici. Zápis a registrace střelců bude možná již od 12.30 hod. u stolku střeleckého komisaře. Startovné činí 50 Kč. Příjdte prosím k zápisu včas, neboť od tohoto roku na střelce kteří přijdou k zápisu pozdě a již při zahájení soutěže, nebude nebude brán zřetel. Děkujeme za pochopení. Zahájení soutěže je v 13.30 hod.

  K soutěži je opět přiřazena  juniorská soutěž určená pro děti a mládež od šesti do čtrnácti let.

  Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti a způsobilosti střelce a jeho vpuštění do soutěže.

  Střelec může střílet vlastní zbraní. Střílí se z volné ruky a z otevřených mířidel. Vzduchovka nesmí být opatřena kolimátorem či optikou.  V případě, že střelec svou zbraň nevlastní je možné si vzduchovku půjčit na místě od pořadatele. Terče a střelivo pro různé typy vzduchových pušek zajištěno, ovšem každý ze střelců si může dle vlastního uvážení donést střelivo vlastní .

  Střílené disciplíny je možné nastudovat v rubrice Českobrodská vzduchovka, rubrika Střílené disciplíny, ale oproti minulým ročníkům zůstávají opět beze změn.

  K soutěži samotné je přiřazen i menší doprovodný program. Po předchozí domluvě bude možné uskutečnit okružní jízdu městem v  některém automobilovém veteránu.

  Ti z vás kteří budou chtít mohou přijít oblečeni v dobovém oblečení nejlépe let šedesátých a semdesátých minulého století  nošeném v tehdejší ČSSR a to  jak v oblečení běžném tak v patřičné uniformě. Budete srdečně vítáni.

   

  /Svatováclavské střelecké slavnosti ve střelbě historickou kuší/

  Sobota 24.9.2022

   

  Soutěž se uskuteční dne 24. září 2022  na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkove ulici.

  Střelecké slavnosti začínají v 11.00 hod. slavnostní přísahou střelců. Hned po přísaze začíná soutěžní střelba. Soutěž pro střelce z kuší je rozdělena do tří částí.

  V prvním kole střílí všichni přihlášení dvanáct ran na vzdálenost dvaceti pěti metrů na terč o průměru 40 cm. Před samotnou střelbou ku zdi je možné využít dvou nástřelných ran.

  Do druhého kola se dostává šest nejlepších z kola prvního a střílí čtyři rány na trámek, kde je účelem zasáhnout vnitřní siluetu přesýpacích hodin.

  Ve třetím kole střílí tři nejlepší střelci, kteří vzešli ze střelby na trámek. Střílí se v sedě na stoličce, každý po jedné ráně na malovaný terč.

  Do soutěžě  samotné je vloženo střílení ku ptáku, kdy mohou střílet všichni střelci bez ohledu na dodsavadní umístění. Pořadí střelby se určuje losem a střelec, který trefí střed ptáka se stává Ptačím králem, ten, který trefí levé křídlo se stává levým maršálkem, ten, který pravé, pravým maršálkem. Jedná se o exhibiční střelbu.

  Startovné pro střelce z kuší činí 100 Kč

  Soutěž je určena výhradně pro střelce z historických kuší a ručnic a to v duchu střeleckých slavností pozdního patnáctého věku v Čechách, tedy době poděbradské a jagellonské. Pro střelce a účinkující je zajištěna strava, pití, sociální zázemí, možnost přespání na parkánu hradeb. Pro střelce pak hodnotné ceny a samozřejmě krásné zážitky z celého dobového dne!

  Podrobná pravidla ke stažení  zde:       Podmínky a pravidla pro střelbu hist. kuší. Střelecké slavnosti Český Brod.     a       Manuál oděvní Č. Brod

  Soutěže se účastní střelci z celého království koruny české jakož i ze zahraničí. Samotná soutěž je doplněna o zajímavý doprovodný program jak tomu bylo i v minulosti. Uvidíte samozřejmě především střelce z kuší a ručnic a dozvíte se mnohé o vývoji střelných a palných zbraní. Spatřite boj městské hotovosti, dobovou polní kuchyni, k poslechu hraje dobová hudba. Pro nejmenší je přichystáno představení loutkového divadla či malá střelnice. Představí se i nějaké to dobové řemeslo a v neposlední řadě se můžete občerstvit v krčmě U vola.

  Návštěvník střeleckých slavností toho dne uvidí celou řadu kuší v akci a seznámí se s různými typy zařízení pro napínaní  kuše, používanými šipkami a samozřejmě i s dalším příslušenstvím s kušemi souvisejícím. To vše jak na statické ukázce, tak i v akci.

  Přijďte podpořit naše střelce a nasát neopakovatelnou atmosféru středověkých střeleckých slavností. Broda hrrr.