Dobývání 2013

Kalendář

  /Akce roku 2019/

  Toho roku LP 2019  jest Guardia Broda Bohemicalis pořádá či se bude účastniti těchto akcí:

   

  23.březen 2019, bitva u Sudoměře.  Husitská bitva,kde Jan Žizka z Trocnova dne 25. března 1420 mezi rybníky Škaredým a Markovcem, porazil početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických Johanitů a šlechticů  plzeňského landfrýdu. http://www.bitvausudomere.cz/

   

  18. květen 2019,  O střelu Bavora ze Strakonic. Šestý ročník střeleckých slavností pro historickou kuši. Střelby se odehrávají v zámeckém parku V Česticích u Strakonic. Začátek je v 11.00 hod. Pořádá Hejtman a Al-Rašíd Strakonice

   

  25. květen 2019, Bitva u Lipan 1434. Tradiční akce s rekonstrukcí bitvy, která roku 1434 ukončila husitské války. Uvidíte dvě proti sobě stojící vozové hradby, mohutnou dělostřeleckou přestřelku jakož i urputný boj pěchoty ve vozové hradbě i mimo ní. Zahájení v 11.00 hod. každou hodinu doprovodný program. Ukázky vojenství, bojová taktika, šerm, představení dělostřelectva a střelectví, soutěže pro děti i dospělé, dobová řemesla historické tržiště a hudba jakož i mnoho dalšího. Pořádá Guardia Broda Bohemicalis. Účinkující mohou přijet již v pátek. V sobotu v 9.45 hod nácvik na bitvu. Bitva v 15.00 hod.

   

  20. červenec 2019, Orlov: Střelecké slavností pro historickou kuši. Akce začíná ve 13.00 hod. Střílí se  stejně jako v Č. Brodě na 25m ku zdi a zajímavostí je královská střelba Ku ptáku na 55 metrů na vyřezanou siluetu dravce. Pořádají Táborští střelci

   

  10. srpna 2019, Budyně nad Ohří. Bitva z období Švýcarsko-Burgundských válek se odehrává na malebném vodním hradě v Budyni nad Ohří.   Akce je přísně výběrová a účastní se jí nej ty nejlepší spolky oživlé historie z Čech i zahraničí zabývající se obdobím pozdního patnáctého století. Pořádá Rattenschwanz

   

  24. srpen 2019, Českobrodská vzduchovka: Soutěž určená pro všechny amatérské střelce ze vzduchové pušky. Soutěž bude probíhat tradičně na parkánu českobrodských hradeb v Šafaříkově ulici a to od 13.30 hod. K soutěži je opět přidružena i juniorská soutěž ve střelbě, kde mohou soutěžit střelci ve věkové kategorii od 6ti do 14ti let.. Samotnou akci bude opět doplňovat menší doprovodný program. Pravidla a střílené disciplíny se nemění.  Časový posun možný. Pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod

   

  28. září 2019, Svatováclavské městské střelecké slavnosti pro historickou kuši: Parkán českobrodských hradeb přivítá jedenáctý ročník střeleckých slavností pro historickou kuši. Střelecké slavnosti věrně kopírují střelecké slavnosti pozdního středověku a účastní se jich střelci z celých Čech i zahraniční střelci. Slavnosti jsou doplněny o bohatý doprovodný program. Dobová hudba, ukázky boje městské hotovosti, šerm, střelba z ručnic, dobová kuchyně a jiné. Začátek je v 11.00 hod slavnostní přísahou střelců. Hned po přísaze se začíná střílet první ze tří střílených disciplín. Časový posun možný. Pořádá Guardia Broda Bohemicalis a Bratrstvo střelcuóv miesta Český Brod.